Tre gifter

Girighet, vrede och okunnighet anses inom buddhismen vara grunden till varför människor lider. Tillsammans skapar de psykisk obalans, känsla av otillräcklighet osv. Mycket av vårt lidande beror på hur vi lever våra liv och återigen så visar buddhismen vägen.

Girighet:

Vi vill ha mer och när vi väl har fått det vi vill ha så vill vi ha ännu mer. Det tar inte slut. Vi lever i ett land där det pumpas ut reklam. Allt från tandkräm till bilar. Härligt, tänker man. Friheten att välja det vi vill när vi vill. Det skapas ett beroende och det är nästan som att man luras till att tro att man kan köpa lycka. Möjligtvis tillfällig lycka men ingen fullständig lycka. Visst har man behov i ett modernt samhälle. Så är det ju. Det finns naturligtvis många olika sorters girighet. Det gäller att nå insikt och att vara ärlig mot sig själv.

Man bör dock stanna upp ibland och reflektera över vad man verkligen behöver. Girighet är ett gift som skapar lidande.

Vrede:

Ett tillstånd som kan skapa lidande och som gör att man handlar irrationellt och osunt. Vrede kan göra att vi inte ser saker klart. Vrede kan dock vara en bra sak. Då handlar det om tillfället och vilka avsikter man har. Kan man rädda någon från att fara illa så ska man göra det.

Okunnighet:

Detta tillstånd skapar mest lidande. Vi ser till den första sanningen i de fyra ädla sanningarna: Sanningen om lidandet, om man inte inser att man har ett problem så kan man inte göra något åt det. Det handlar inte om att inte kunna lösa en matematisk formel eller att inte kunna spela fotboll.

Det handlar om att inte kunna inse att man är en del av världen och en del av naturen. Saker och ting sker inte utan någon anledning. Buddhismen lär ut att ingenting kan existera av sig själv, tomheten.

I de tre gifterna innefattas även tillstånd som svartsjuka, avundsjuka, stolthet, ilska osv.

I T'ient'ais "Ord och fraser i Lotus Sutran" talas det om de tre gifterna som den underliggande orsaken till tre katastrofer av svält, krig och pest: "Eftersom vredet ökar i intensitet, inträffar väpnade stridigheter. Eftersom girighet ökar i intensitet, uppstår svält. Eftersom okunnigheten ökar i intensitet, bryter pest ut och eftersom dessa tre olyckor inträffar, växer sig jordiska begär större och mäktigare än någonsin och falska åsikter blomstrar alltmer. "I liknelse och parabel (tredje) kapitlet i Lotus sutran, säger Shakyamuni till Shariputra: "Tathagata föds in i trefaldiga världen, ett brinnande hus, rutten och gammal, för att rädda levande varelser från eldarna av födelse, åldrande, sjukdom och död. Från omsorg, lidande, okunnighet, missförstånd och de tre gifterna. För att undervisa och konvertera dem och ge dem möjlighet att uppnå den högsta perfekta upplysningen."