Shoten-zenjin
Shoten-zenjin - himmelska gudar eller beskyddande gudar. Gudar som skyddar den sanna läran och dess utövare. Den som har tilltro till den korrekta läran har beskyddande gudar som vakar över en.

Shoten-zenjin anses också vara beskyddande funktioner/krafter.

Inom buddhismen så är gudar i princip jämnställda med människor. i det avseende att de inte har en "statisk position" som gudar utan de dör och de återföds.

Det finns många åsikter om det verkligen existerar gudar inom buddhismen.  De flesta buddhister anser nog dock att det inte finns en allsmäktig gud. En gud som har skapat jorden, människan etc.