Shakyamuni Buddha

 

 

 

Den eviga buddhan.

I Lotus sutran kan vi läsa:  Men goda män, det har varit oräkneliga, gränslösa hundra, tusen, tiotusen, miljoner nayutas kalpas sedan jag i själva verket  uppnådde buddhaskapet.

Shakyamuni berättar sanningen om sin upplysning.  Av oerhörd kärlek och barmhärtighet ger han oss vägledning för att undkomma lidande och för att nå buddhaskap.

 

(utdrag från wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Buddha)

Buddha, (Budda), är en titel som betyder en upplyst, en uppvaknad, som gavs Siddhartha Gautama (sanskrit) av Shakyasläkten i slutet av 500 talet f.Kr. i södra Nepal . när denne presenterade en lära som med tiden växte till världsreligionen buddhismen. Det är i den västerländska traditionen som han försetts med egennamnet Buddha. För de troende i framför allt bortre Asien är han känd som Shakyamuni (Den vise av Shakyas hus), och är speciell så till vida att han anses ha varit den förste av en lång rad buddhor som brydde sig om att utforma en lära för att hjälpa sina medmänniskor. Denna lära, dharma, som Shakyamuni endast ansåg sig ha återupptäckt, undervisar och åskådliggör för människorna om hur de ska korrigera sitt sätt att vara för att övervinna de lagar som håller dem fångna i världen genom ett evigt kretslopp (samsara) av död och återfödelser.

Siddharta Gautama var son till fursten och medlemmen av krigarkasten, alternativt feodalherren, Shuddhodana i riket Sakya, som låg i dagens Nepal. Den dominerande religionen var en tidig form av hinduism. Hans mor Maya var på resande fot när värkarna satte in, och Siddharta Gautama föddes i en trädgård i den lilla byn Lumbini. Vissa källor anger att Shakyamuni Buddha föddes omkring år 623 f.Kr. medan andra anger senare födelseår. Framför allt japanska religionsvetare menar att han levde 100 år senare.

Det finns många myter om Buddha, men få har kunnat beläggas helt med fakta från säkra källor. En allmänt accepterad uppfattning är att Buddha föddes som Siddharta Gautama, prins i Shakyaklanen ungefär vid nuvarande Gorakhpur i gränstrakterna mellan Nepal och Indien, norr om Ganges. Det finns nu ett tempel på platsen i byn Rummindei, på pali kallad Lumbini, i Nepal. Det är osäkert exakt när han föddes, olika buddhistiska riktningar och forskare anger mycket olika datum. Vid sin död skall Buddha ha uppnått åttio års ålder. Enligt den officiella buddhistiska tideräkningen firades 2500-årsminnet av hans död år 1956. Han är även känd som Śākya-muni Buddha, ung. "den vise vakne av Śākya-klanen".

En legend om Buddha berättar att kungen vid Siddhartas födelse följde sedvänjan att låta en siare spå det nyfödda barnet. Siaren spådde att den nyfödde antingen skulle bli en buddha, dvs en upplyst, eller en världshärskare. Kungen önskade att sonen skulle bli en världslig ledare och därför lät han inte Siddharta gå utanför palatsets murar annat än under strängt kontrollerade former, så att han inte skulle få se eländet i världen. Historien fortsätter med att pojken ändå beger sig utanför palatsets murar ensam och stöter på en gammal man, en sjuk man och en död man, varpå han insåg att livet oundvikligen innebär lidande. Efter detta skall Siddharta ha följt en tiggarmunks exempel och lämnat palatset ensam utan tillhörigheter och gett sig ut i världen för att meditera och finna ett sätt att slippa livets lidande.

Siddhartha Gautama vandrade i sex år efter att han lämnat sitt hem, fick undervisning av de mest berömda lärarna i norra Indien, mediterade och ägnade sig under en period åt extremt asketiska övningar. Han plågade sin kropp så hårt som ingen annan gjort och till slut levde han bara på ett riskorn om dagen berättas det. Efter sex års ansträngningar, utan att finna sanningen, satte han sig ned vid ett träd för att meditera. Enligt traditionen var det vid ett bodhiträd, med det botaniska namnet ficus religiosa. Han gav löfte att inte stiga upp förrän han funnit vad han sökte. Han stannade dock kvar på platsen i flera veckor och mediterade över sin upplysning. Mara, beskriven som mörkrets demon och härskare över lustarnas världar, försökte besegra honom genom både styrka och list. Hans slutliga seger över Mara visas i konsten genom handen som tar vid marken (bhumiśparsamūdra) och får jordens gudinna att komma upp och vittna om hans goda gärningar i sina tidigare liv. När morgonen kom hade han nått en total och direkt insikt i sanningen och blev Buddha, den upplyste.

Den första predikan (också kallad Benarespredikan) höll Buddha för de fem asketer som han tidigare haft följe med. Han fann dem i hjortparken i Sarnath och satte där ”lärans hjul i rörelse” (dharma,chakra parvartana). Under de 45 år som följde tillbringade Buddha nio månader om året på vandring kors och tvärs över stora delar av norra Indien och spred sina läror.