Obeständighet, tomhet och medkänsla

 

 

Shakyamuni Buddha lärde ut att allt är obeständigt och föränderligt. Detta innebär att det inte finns något som är statiskt och oföränderligt. Inget beständigt jag, inget beständigt liv, inga beständiga fenomen.

Om man förstår detta så är det lättare att förstå begreppet tomhet. Tomhet betyder avsaknad av egen inneboende existens, allt är ömsesidigt beroende, ingenting kan existera av sig själv. Det är i det avseendet tomt.

En annan aspekt av tomhet är medkänsla. Om man verkligen förstår begreppet tomhet så förstår man också begreppet ömsesidigt beroende och detta ger utrymme för medkänsla. Medkänsla med alla varelser.

En insikt i tomhet är visdom.

Om livet inte vore föränderligt så skulle det inte vara möjligt att förändra. Om man t.ex befinner sig i helvetets tillstånd så skulle man aldrig kunna nå buddhaskapets tillstånd. Det är pga att allt är i ständig förändring som vi har möjlighet att förändra våra liv. Genom att chanta Nam-myoho-renge-kyo så har vi en fantastisk möjlighet att göra de förändringar vi önskar.