Nichiren Daishonin

Nichiren föddes den 16 februari år 1222 i fiskarbyn Kominato i Japan. Som son till en yrkesfiskare fick han kämpa hårt. Fiskare och jägare kallades "kastlösa". Detta pga att deras levebröd gick ut på att ta liv. Nichiren kallades son till en "kastlös". Detta fick han dras med hela livet. Bakom sig hade han fattiga och okunniga människor. Människor som hade det svårt att förändra sina livssituationer. När Nichiren var 12 år gammal började han studera buddhism vid Kiyosumi-dera templet. Templet tillhörde Tendai skolan och skolan hade starka band till Mount Hiei Nembutsu traditionen. Nichirens lärare, Dozen var Nembutsu anhängare. Vid 16 års ålder blev Nichiren invigd och fick namnet Zeshobo Rencho.

Under många år studerade han Rena landets läror. I Nirvana sutran läste han: " Följ läran, inte människan. Lev efter de sutror som berättar hela sanningen, inte de som bara berättar en del av sanningen. " Han förstod att den yttersta sanningen fanns i Lotus sutran. Nichiren övergav Rena landet och återvände till Tendai skolan. År 1253 begav han till sin gamla lärare Dozens tempel. Han ifrågasatte Rena landets läror och förklarade att Lotus sutran innehöll Buddhas största sanningar. Lotus sutran leder till upplysning. Det var vid denna tid han ändrade sitt namn till Nichiren och började lära ut det som kommer att kallas Nichiren-buddhism.

Under många år fortsatte Nichiren att sprida Lotus sutrans budskap. Han ifrågasatte andra skolors läror och blev till sist nästan dödad. Nichiren blev förvisad till Izu och senare till Sado ön. Han fortsatte att sprida sin buddhism både muntligen och skriftligen.

Den 28 april år 1253 chantade Nichiren Nam-myoho-renge-kyo för första gången. myoho renge kyo är det japanska namnet på Lotus sutran. Den yttersta sanningen som leder till upplysning.

Den 12 oktober år 1279 framförde Nichiren Dai-gohonzon, en "mandala" som speglar ens liv. År 1282 bestämde han sig för att återvända till sin födelseplats. Den plats han aldrig glömt. Pga sitt dåliga tillstånd så kom han aldrig dit. Han dog i Musahi provinsen. Nichiren dog den 30 oktober år 1282.

(ref Shapers og Japanese buddhism/Nichiren av Manabu Fujii)

Översättning till svenska av Mikael Gustavsson


Nichiren levde under Kamakura perioden, en tid präglad av korruption och oroligheter i Japan. Som förespråkare av Lotus sutran så gick Nichiren hårt åt andra buddhistiska inriktningar. Detta gjordes av medlidande för människor som stod under förtryck och korruption. Detta var Nichirens "ändamålsenliga medel" och ett sätt för att leda människor till en mer ädel och nobel väg. Nichiren Daishonins mycket ödmjuka inställning visar sig i de många goshos (brev) som författats.