Nam-myoho-renge-kyoDen huvudsakliga praktiken för Nichiren-buddhister är att chanta Nam-myoho-renge-kyo samt att recitera delar av Lotus sutran och be böner. Detta gör man två gånger om dagen. Mantrat upprepas i en jämn och i en lagom takt. Man kan chanta för att nå insikt, för andras lycka, sin egen lycka, för sin och för andras framgång, för kärleken. Man kan chanta för i princip vad som helst. Det man ska ha i tankarna är att vi i Sverige har det generellt bra och att vi ska lära oss att uppskatta detta. Stora delar av jordens befolkning har inte rent vatten och mat  för dagen. Detta är värt att reflektera och meditera över.

En vanlig översättning av Nam-myoho-renge-kyo är hängivenhet till Lotus sutrans mystiska lag.

På Svenska Soka Gakkais Internationals hemsida finns en utförlig och bra beskrivning av Nam-myoho-renge-kyo.

Länk: https://ssgi.se/node/7