Mindfulness/medveten närvaro

Den sjunde "vägen" i den åttafaldiga vägen är Rätt uppmärksamhet (mindfulness eller medveten närvaro). Detta innebär bl.a annat att vara närvarande, observant i sina tankar och att släppa taget. Ur ett "Nichiren-buddhistiskt" perspektiv gäller det först och främst när vi chantar Nam-myoho-renge-kyo. Medan vi mediterar denna typ av mantra-meditation så lär vi oss att släppa taget om de tankar som hindrar oss i vår buddhistiska praktik. Vi kan istället koncentrera oss och fokusera på den väg vill vill vandra. Vi blir närvarande och fullt medvetna.

En annan aspekt av medveten närvaro är att vara medvetna om våra sinnen. När vi känner en viss känsla som t.ex rädsla eller ilska så kan vi lära oss att observera känslan från ett "yttre" perspektiv. När känslan uppstår så observerar vi den utan att lägga någon vikt på den. Vi låter den få ta plats, vi ler mot den och vi låter den passera. Det är viktigt att inte identifiera sig med känslan. Du är inte känslan och känslan är inte du. Det buddhistiska begreppet tomhet lär ut att ingenting har en egen inneboende existens. Detta gäller även jaget (egot). När man identifierar sig med sitt jag så skapas det begränsningar och illusioner, som i sin tur skapar lidande.

I Satipatthana sutran beskriver Shakyamuni Buddha en medveten närvaro:

 MEDVETENHET OM ANDNING

 Och hur, munkar, lever en munk i kontemplation över kroppen, över envar av dess beståndsdelar?

Jo, munkar, nu har en munk begett sig till skogen, till foten av ett träd eller till en enslig plats, sitter med korslagda ben, håller kroppen upprätt och inriktar sin medvetenhet på meditationsobjektet, nämligen andningen som finns där nära i hans sinne.

Han andas in med medvetenhet och han andas ut med medvetenhet. Medan han tänker: "jag andas in ett långt andetag", förstår han när han andas in ett långt andetag, medan han tänker: "jag andas ut ett långt andetag", förstår han när han andas ut ett långt andetag, "medan han tänker: "jag andas in ett kort andetag" förstår han när han andas in ett kort andetag, medan han tänker: "jag andas ut ett kort andetag", förstår han när han andas ut ett kort andetag.

Medan han erfar hela kroppen och alltså tänker: "jag skall andas in", så tränar han sig. Medan han erfar hela kroppen och alltså tänker: "jag skall andas ut", så tränar han sig. Medan han lugnar kroppens aktivitet och alltså tänker: "jag skall andas in" så tränar han sig. Medan han lugnar kroppens aktivitet och alltså tänker: "jag skall andas ut så tränar han sig".

Precis som en skicklig drejare eller drejares elev, som när han drejar länge förstår: "jag drejar länge" eller som när han drejar kortvarigt förstår: "jag drejar kortvarigt", precis så, munkar förstår verkligen en munk när han andas in ett långt andetag: "jag andas in ett långt andetag" eller när han andas ut ett långt andetag: "jag andas ut ett långt andetag" eller när han andas in ett kort andetag: "jag andas in ett kort andetag" eller när han andas ut ett kort andetag: "jag andas ut ett kort andetag". Han tränar sig med tanken: "medan jag erfar hela kroppen skall jag andas in". Han tränar sig med tanken: "medan jag erfar hela kroppen skall jag andas ut". Han tränar sig med tanken: "medan jag lugnar kroppens aktivitet skall jag andas in". Han tränar sig med tanken: "medan jag lugnar kroppens aktivitet skall jag andas ut".

Sålunda lever han i kontemplation över kroppen och kroppens inre eller lever han i kontemplation över kroppen och kroppens yttre eller lever han i kontemplation över kroppen och kroppens inre och yttre. Han lever i kontemplation över det som uppstår i kroppen eller han lever i kontemplation över det som upplöses i kroppen eller han lever i kontemplation över det som uppstår och upplöses i kroppen. Eller så är hans medvetenhet verkligen grundad i tanken: "kroppen existerar i den omfattning som är precis nödvändig för kunskap och minne och han lever oberoende och håller fast vid intet i denna värld". Sålunda, munkar, lever en munk i kontemplation över kroppen, över envar av dess beståndsdelar.

Hela sutran går att läsa här:

(Svensk översättning Kerstin Jönhagen. Från engelsk översättning från pali av Soma Thera) källa

https://www.dhamma.se/buddha/mn.010.soma.html)