Lotus sutran

 

Nichiren Daishonin ansåg att Lotus sutran innehöll sanningen om Buddhas upplysning. Buddha hade tidigare lärt ut förberedande vägar för att slutligen lära ut den sanna läran. Buddha lärde ut det som var lämpligt under omständigheterna. Detta bör tolkas som att på grund av att människor har olika karma, begär och bundenheter så finns det också olika läror för att människor ska undkomma sina begär osv.

Som i många Mahayana-sutror så innehåller även Lotus sutran beskrivningar av stora mått. Det talas om gränslösa kalpas, oändliga höjder, övernaturliga krafter och varelser i mängder. Den bör inte tolkas bokstavstroget utan den bör studeras med en förståelse av samtiden då den författades. Det råder dock inget tvivel om Buddhas stora och omfattande medlidande och medkänsla. Det visar sig ständigt i de skrivna orden samt i de många olika doktriner och begrepp som Buddha lär ut. Han är sannerligen den stora läromästaren och den stora Dharma-kungen.

Som Nichiren uttrycker sig i Gosho Zenshu:

"Förespråkarna av Lotus sutran är i själva verket barn till Dharma-kungen, Shakyamuni Buddha. Sålunda är de definitivt arvtagare till kungligheter (kommer att uppnå buddhaskap). Nichiren och hans lärjungar, som chantar Nam-myoho-renge-kyo, är barn till Dharma-kungen, Shakyamuni Buddha."

Mer om Lotus sutran går att läsa här: www.wikipedia.org/wiki/Lotus_Sutra

Kapitel två och sexton anses vara de två viktigaste i Lotus sutran. I dessa beskriver Buddha den verkliga sanningen om hans upplysning.

Texterna nedan består av utvalda delar av Lotus sutrans 28 kapitel samt en del fullständiga kapitel. Tanken bakom detta var att välja ut de väsentliga delarna ur varje kapitel.

Översatt från Burton Watsons utgåva från 1993.

Svensk översättning av Mikael Gustavsson.

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1 Introduktion.docx

Kapitel 2: Ändamålsenliga medel

Kapitel 2 Ändamålsenliga medel.docx

Kapitel 3: Liknelse och parabel

Kapitel 3 Liknelse och parabel.docx

Kapitel 4: Tro och förståelse

Kapitel 4 Tro och förståelse.docx

Kapitel 5: Parabeln om de medicinska örterna

Kapitel 5 Parabeln om de medicinska örterna.docx

kapitel 6: Tilldelning av profetia

Kapitel 6 Tilldelning av profetia.docx

Kapitel 7: Parabeln om fantomstaden

Kapitel 7 Parabeln om fantomstaden.docx

Kapitel 8: Profetian om upplysning för femhundra lärjungar

Kapitel 8 Profetian om upplysning för femhundra lärjungar.docx

Kapitel 9: Profetior som tilldelats elever och adepter

Kapitel 9 Profetior som tilldelats elever och adepter.docx

Kapitel 10: Läraren av Lagen

Kapitel 10 Läraren av Lagen.docx

Kapitel 11: Uppkomsten av skatt-tornet

Kapitel 11 Uppkomsten av skatt-tornet.docx

Kapitel 12: Devadatta

Kapitel 12 Devadatta.docx

Kapitel 13: Uppmuntrande hängivenhet

Kapitel 13 Uppmuntrande hängivenhet.docx

Kapitel 14: Fridfulla utövningar

Kapitel 14 Fridfulla utövningar.docx

Kapitel 15: Uppkommer från Jorden

Kapitel 15 Uppkommer från Jorden.docx

Kapitel 16: Tathagatas livsspann

Kapitel 16 Tathagatas livsspann.docx

Kapitel 17: Distinktioner i förmåner

Kapitel 17 Distinktioner i förmåner.docx

Kapitel 18: Fördelarna med att besvara med glädje

Kapitel 18 Fördelarna med att besvara med glädje.docx

Kapitel 19: Förmåner från läraren av Lagen

Kapitel 19 Förmåner från läraren av Lagen.docx

Kapitel 20: Bodhisattva Aldrig Nedvärderande

Kapitel 20 Bodhisattva Aldrig Nedvärderande.docx

 

Kapitel 21: Tathagatas övernaturliga krafter

Kapitel 21 Tathagatas övernaturliga krafter.docx

Kapitel 22: Anförtroende

Kapitel 22 Anförtroende.docx

Kapitel 23: Tidigare gärningar av bodhisattva Medicin Kungen

Kapitel 23 Tidigare gärningar av bodhisattva Medicin Kungen.docx

Kapitel 24: Bodhisattva Underbart Ljud

Kapitel 24 Bodhisattva Underbart Ljud.docx

Kapitel 25: Bodhisattva Förnimmaren Av Världens Ljuds universella port

Kapitel 25 Bodhisattva Förnimmaren Av Världens Ljuds universella port.docx

Kapitel 26: Dharani

Kapitel 26 Dharani.docx

Kapitel 27: Tidigare gärningar av Kung Underbar Utsmyckning

Kapitel 27 Tidigare gärningar av Kung Underbar Utsmyckning.docx

Kapitel 28: Uppmuntran av bodhisattva Universellt Värdig

Kapitel 28 Uppmuntran av bodhisattva Universellt Värdig.docx