Gohonzon

 

Gohonzon är föremålet för tillbedjan i Nichiren Daishonins buddhism. Nichiren nedtecknade Dai-Gohonzon (den ursprungliga Gohonzon) den 12:e Oktober år 1279. Denna skriftrulle består av både tecken på kinesiska och sanskrit. Gohonzon speglar vårt eget liv och genom att meditera framför den så skapar vi hopp, mod och visdom. Bilden visar de olika namn som står nedtecknade på Gohonzon.  Dessa symboliserar olika funktioner och krafter hos kännande varelser.

Nichiren förklarade dock: "Sök aldrig denna Gohonzon utanför dej själv. Gohonzon existerar endast inom de som omfamnar Lotus sutran och som chantar Nam-myoho-renge-kyo". (Writings of Nichiren Daishonin sida 832)

Gohonzon placeras i ett skåp (butsudan) i sitt hem.