De tre skatterna

 

 

 

 Tre saker som alla buddhister bör vörda och tjäna. Dessa är Buddha, Dharma och Sangha. Buddha innebär läraren och den som är uppvaknad till livets och universumets sanning. Dharma innebär läran eller lagen som Buddha lär ut för att leda människor till upplysning. Sangha innebär den buddhistiska församlingen som praktiserar Buddhas läror och de som bevarar och lär ut de till andra. 

De tre skatterna är utrustade med kraften att leda människor till upplysning och att befria människor från lidande. Traditionellt, för att bli buddhist, tar man tillflykt till de tre skatterna. Man avger ett löfte att tro och att hänge sig till de tre skatterna.