De fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen

 

 

 

De fyra ädla sanningarna anses av de flesta vara en av grundstenarna i buddhismen. I denna innefattas även den åttafaldiga vägen. Även om de fyra ädla sanningarna inte är den enda läran så är den högst aktuell. De fyra ädla sanningarna  tolkas lite olika beroende på vilken buddhistisk tradition man tillhör.

Dukkha (pali) Duhkha (sanskrit) är översatt till lidande. En annan översättning är otillfredsställande.

1. Sanningen om lidandet: Inse att det finns ett lidande. Alla människor har och kommer att komma i kontakt med lidande. Det är mänskligt att ha känslor och att känna smärta, förlust osv. Det viktiga är dock att lära sig att det finns och att det går att förändra. Det är först när man inser att det finns problem som man kan göra något åt det.

2. Sanningen om lidandets orsaker: Vad är då orsakerna till att man lider? Svaret är att vi lider pga tre gifter. De tre gifterna är girighet, vrede och okunnighet. Dessa tre gifter utgör lidande.

3. Sanningen om lidandets upphörande: Det finns ett slut på lidandet. Detta är upplysningen. Enligt Lotus sutran så kan alla människor, oavsett hudfärg, kön och nationalitet nå upplysning.

4. Sanningen om vägen till lidandets upphörande: Denna väg är den åttafaldiga vägen.

 

Den åttafaldiga vägen:

Denna väg består av tre delar: visdom (rätt förståelse, rätt tanke), etik (rätt tal, rätt handling, rätt rätt livsföring), meditation (rätt strävan, rätt uppmärksamhet, rätt koncentration)

1. Rätt förståelse: Kunskap om de fyra ädla sanningarna.

2. Rätt tanke: Allting är i ständig förändring, öva sig i att känna medkänsla, att inte hålla fast, att vara utan hat.

3. Rätt tal: Att tala väl till sina medmänniskor, inget skvaller, inga antagande, inga hårda ord.

4. Rätt handling: Fem levnadsregler för lekmän: jag tar avstånd från att döda, jag tar avstånd från att stjäla, jag tar avstånd från att missbruka sexualitet, jag tar avstånd från att ljuga, jag tar avstånd från att använda alkohol och droger.

En annan aspekt av levnadsreglerna är att ingripa och förändra, exempel: att inte döda - skänka pengar till människor i nöd.

5. Rätt livsföring/levnadssätt: Att inte arbeta med verksamhet som handlar med vapen, med människor, med slaktdjur, med droger etc.

6. Rätt strävan: Viljan att förändra, att sträva efter att göra rätt, att arbete med sig själv och för andra människor.

7. Rätt uppmärksamhet: Mindfulness/medveten närvaro, Att vara här och nu, Att observera känslor och låta de vara oavsett om de är positiva eller negativa, Att reflektera över tingens sanna natur.

8. Rätt koncentration: Nam-myoho-renge-kyo, meditation.

 

Sveriges buddhistiska samarbetsråd skriver:

Den ädla åttafaldiga vägen täcker in hela det mänskliga livet. De s.k. rätta stegen ska ses som en strävan att bli äkta och sann mot sig själv och andra. Man tränar sig i att vara en god människa, som försöker leva ett gott liv tillsammans med sina medmänniskor. Att leva uppmärksam här och nu där vårt liv verkligen utspelar sig, inte i minnen från det förgångna eller i planer för framtiden. Den buddhistiska vägen är i allt väsentligt en träning för att nå insikt, visdom, medkänsla och kärleksfull vänlighet, samt befrielse från onödigt mentalt lidande.

www.buddhism-sbs.se/