Buddhismens budskap

 

 

Buddhism handlar om att odla medkänsla och medlidande. Buddhism handlar om att förändra sitt inre, nå upplysning och sprida glädje, förtroende och hopp. Ingenting är omöjligt om vi ger oss hän till den mystiska lagen Nam-myoho-renge-kyo.

Genom att chanta Nam-myoho-renge-kyo så förändrar vi vårt inre och vår karma.

I denna stressiga tid bör vi stanna upp och reflektera över vad vi verkligen vill med våra liv. Vad vill vi åstadkomma och vad det får kosta.

Varje människa är unik och varje människa bär med sig sin egen karma. Det är därför viktigt att hitta sin egen väg. Ingen annan kan vandra den vägen åt oss.

Genom att ha en tilltro till Shakyamuni Buddha och Nichiren Daishonin och genom att studera olika koncept, skrifter och de fyra ädla sanningarna samt att meditera så får vi den vägledning vi behöver. Ansvaret lättar och vi kan börja slappna av.

Vi kan inte styra över allt som händer i vår tillvaro och vi kan inte styra över våra medmänniskor. Vi kan däremot chanta för vår och för andras lycka.

 

 

I Lotus sutran, kapitel två, Ändamålsenliga medel förklarar Shakyamuni Buddha den verkliga sanningen om buddhornas mål:

"Buddhorna, de Upphöjda, befinner sig i denna värld av en enda anledning. Shariputra, vad betyder det när det sägs att Buddhorna, de Upphöjda, befinner sig i denna värld av en enda anledning?

Buddhorna, de Upphöjda, önskar att öppna dörren till Buddha-visdomen för alla levande varelser, att låta de uppnå renhet.

Detta är varför de befinner sig i denna värld. De önskar att visa Buddha-visdomen för alla levande varelser och därför befinner de sig i denna värld. De önskar att förmå levande varelser att vakna inför Buddha-visdomen och därför befinner de sig i denna värld. De önskar att förmå levande varelser att beträda vägen till Buddha-visdomen och därför befinner de sig i denna värld. Shariputra, detta är den enda anledningen för Buddhorna att befinna sig i denna värld."