Bodhisattva

 

Bodhi betyder upplyst och sattva betyder varelse, någon som är upplyst eller som strävar mot upplysning. Inom Mahayana-traditionen så talar man om en varelse som väljer att stanna kvar i samsara för att hjälpa andra varelser att söka upplysning, en människa som finns där för att hjälpa andra människor. På ett altruistiskt sätt så visar hon kärlek, omtanke och medlidande för sin medmänniska. Hon visar vägen och delar med sig av sin kunskap.

I "läraren av lagen" kapitlet i Lotus sutran så beskriver Buddha för bodhisattva Medicin Kungen bodhisattvornas altruistiska och mycket nobla väg:

"Medicin Kungen, om någon skulle fråga vilka levande varelser som kommer att kunna uppnå buddhaskap i framtida existenser, så ska du visa honom att alla dessa människor kommer att med säkerhet uppnå buddhaskap i framtida existenser. Varför? För om goda män och goda kvinnor omfamnar, läser, reciterar, förklarar, och kopierar Lotus sutran, om så endast en fras av den, offrar olika typer av allmosor till sutran, blommor, rökelser, halsband, pulveriserade rökelser, rökelsemassa, rökelser för bränning, sidenbaldakiner, serpentiner och banderoller, kläder och musik, och om de trycker ihop sina handflator av vördnad, då kommer dessa människor att ses upp till och bli hedrade av alla i världen. Allmosor kommer att offras till dem som om de offras till Tathagata. Du bör förstå att dessa människor är mäktiga bodhisattvor som har lyckats uppnå högsta perfekta upplysningen. Av medlidande för levande varelser har de avgett löften om att födas bland dem där de kan förklara och göra distinktioner gällande Lotus sutran av den underbara Lagen. 

Hur mycket mer av detta skulle vara verkligt, för dem som kan omfamna hela sutran och som ger olika typer av allmosor till den!

Medicin kungen, du bör förstå att dessa människor frivilligt avstår från belöningen som givits dem för deras goda gärningar. I tiden som följer efter att jag har uppnått utsläckning, eftersom de har medlidande för levande varelser, föds de i denna onda värld så att de kan förklara denna sutra. Om en av dessa goda män eller goda kvinnor i tiden efter att jag har uppnått utsläckning får möjligheten att i hemlighet förklara Lotus sutran för någon, om så endast en fras av den, så ska du veta att han eller hon är Tathagatas sändebud. Han har sänts ut av Tathagata och utför Tathagatas arbete. Och hur mycket mer för de som mitt i den stora församlingen förklarar sutran för andra!"

"De som är kapabla att omfamna Lotus sutran av den underbara Lagen avstår sina rättigheter till det rena landet och av medlidande för levande varelser föds de här. Du bör veta att människor som dessa väljer var de ska födas, och så har de möjligheten att förklara den oöverträffade Lagen i denna onda värld."

I de tio livstillstånden så är bodhisattva-tillståndet det nionde tillståndet. Detta tillstånd kännetecknas av altruismen, ett tillstånd där man agerar för andra utan att tänka så mycket på sig själva. Ett tillstånd där man hjälper människar utan att lägga vikt på sitt eget ego. Där man inser att egot försvårar och försvagar den buddhistiska praktiken. Egot har en tendens att agera som en mur vid möten mellan människor. I bodhisattva-tillståndet så finns inte denna mur. Man har till fullo insett att alla människor innehar buddhaskapet inom sig och begränsar därför inte sig själva i sin strävan att hjälpa andra människor.

I många av de buddhistiska skrifterna så beskrivs boddhisattvor som varelser med olika egenskaper, som fysiska varelser. De anses också vara tillstånd (som beskrivits ovan) hos en människa och hos en Buddha. Människor har de tio livstillstånden inom sig, från helvete till buddhaskap. Vi pendlar mellan dessa tillstånd, ibland känner vi oss harmoniska, ibland söker vi njutelser, ibland dalar vi ner i det lägsta tillståndet och med hjälp av rätt praktik så kan vi lära oss att bemästra våra sinnen.