Bodhisattva Universellt Värdig

 

 

Bodhisattva Universellt Värdig

(Sanskrit: Samantabhadra, Engelska: Bodhisattva Universal Worthy, Japanska: Fugen Bosatsu)

Inom Nichiren-traditionen anses Bodhisattva Universellt Värdig vara beskyddaren av Lotus sutran och buddhismen. 

I Lotus sutrans 28:e kapitel, "Uppmuntran av Bodhisattva Universellt Värdig" så anländer denna bodhisattva till saha världen på mount Gridhrakuta. Där träffar han Shakyamuni Buddha och ställer frågan hur män och kvinnor ska kunna få ta del av Lotus sutran.

Buddha svarar:

"Om goda män och goda kvinnor uppfyller de fyra villkoren i tiden efter att Tathagata uppnått utsläckning, då kommer de att kunna erhålla denna Lotus sutra. För det första måste de skyddas och hållas i minnet av Buddhorna. För det andra måste de plantera fröer av dygd. För det tredje måste de nå stadiet där de är säkra på att nå upplysning. För det fjärde måste de odla en beslutsamhet att rädda alla levande varelser. Om goda män och goda kvinnor uppfyller dessa fyra villkor, då efter att Tathagata uppnått utsläckning kommer de med säkerhet att erhålla denna sutra."

Bodhisattva Universellt Värdig säger då att han ska skydda de som praktiserar Lotus sutran.

"Upphöjde, i den onda och korrupta tidsålder i den sista femhundraårsperioden, om det finns någon som accepterar och upprätthåller denna sutra, kommer jag att vakta och skydda honom, befria honom från förfall och skador, se till så att han känner frid och ro, och se till så att ingen kan iaktta och dra nytta av hans tillkortakommanden."