Bodhisattva Aldrig Nedvärderande
Bodhisattva Aldrig Nedvärderande (Sanskrit: Sadiparibhuta, Engelska: Bodhisattva Never Disparaging, Japanska: Fukyo-bosatsu)

I Lotus sutrans 20:e kapitel berättas det om en bodhisattva med namnet Aldrig Nedvärderande. 

Buddha talar till bodhisattva mahasattva Förvärvare Av Stor Auktoritet och säger:

"Efter att den ursprungliga Enorm Ljud Kung Tathagata hade uppnått utsläckning, och efter att hans Korrekta Lag också hade passerat, i den tid då hans Falska Lag rådde, utövade munkar med högdragen arrogans stor auktoritet och makt. Vid denna tidpunkt fanns det en bodhisattva munk vid namn Aldrig Nedvärderande. Nu, Förvärvare av Stor Auktoritet, av vilken anledning hette han Aldrig Nedvärderande? Denna munk, oavsett vilka personer han råkade möta, om det var munkar, nunnor, lekmän eller lekkvinnor bugade sig i vördnad för alla dem och uttalade lovord och sa: Jag har djup vördnad för dig, jag skulle aldrig kunna möta dig och vara nedvärderande eller arrogant. Varför? Eftersom ni alla kommer att praktisera bodhisattva-vägen och då kommer att kunna uppnå Buddhaskap. 

Denna munk ägnade inte sin tid åt att läsa eller att recitera skrifter, utan han gick helt enkelt omkring och bugade för människor. Och om han råkade se någon av de fyra typer av troende på håll så besökte han dem, bugade sig inför dem, och uttalade lovord och sa: Jag skulle aldrig kunna nedvärdera dig, eftersom du, med säkerhet, kommer att uppnå Buddhaskap! 

Bland de fyra typer av troende fanns det dem som gav efter för ilska, deras sinnen saknade en renhet, och de talade illa om honom och förbannade honom och sade: Denna okunniga munk, var kommer han ifrån, tar sig friheten att förklara att han inte nedvärderar oss och skänker oss förutsägelser om att vi kommer att uppnå Buddhaskap? Vi har ingen användning för sådan fåfänga och oansvariga förutsägelser!

Många år passerade på detta sätt, då denna munk ständigt utsattes för förbannelser och smädelser. Han ville inte ge vika för ilska, utan varje gång talade han med samma ord: Du kommer med säkerhet att uppnå Buddhaskap. När han talade på detta sätt, tog en del i gruppen pinnar av trä eller plattor och stenar och slog och piskade honom. Men även, medan, han sprang iväg, tog han sin ställning på distans, fortsatte att ropa med hög röst: Jag skulle aldrig kunna nedvärdera er, för ni kommer med säkerhet att uppnå Buddhaskap! Och eftersom han alltid talade med dessa ord, gav de arroganta munkarna, nunnorna, lekmännen och lekkvinnorna honom namnet Aldrig Nedvärderande."

Vidare sa Buddha:

Förvärvare av Stor Auktoritet, vad tror du? Bodhisattva Aldrig Nedvärderande som levde vid denna tid, är han okänd för dig? I själva verket var han ingen annan än jag själv! Om, i mina tidigare existenser, jag inte hade accepterat, upprätthållit, läst, och reciterat denna sutra och predikat den för andra, skulle jag aldrig ha kunnat uppnå högsta perfekta upplysningen så snabbt. För i närvaro av dessa tidigare Buddhor har jag accepterat, upprätthållit, läst, och reciterat denna sutra och predikat den för andra, och därför har jag snabbt kunnat uppnå högsta perfekta upplysningen.

I Nichiren Daishonins gosho "tre typer av skatter", skriver han: Lotus sutran är hjärtat av alla Buddhas skrifter, och hjärtat av Lotus sutrans läror finns i "Aldrig Nedvärderande" kapitlet. Vad har bodhisattva Aldrig Nedvärderandes djupa respekt för människor för innebörd? Anledningen till att doktrinernas herre, Shakyamuni Buddha uppenbarar sig i denna värld, finns i hans beteende som människa.