Att omvandla gift till medicin

 

 

 

Att omvandla gift till medicin

"Att ha kunskapen att omvandla en tillsynes dålig situation till något positivt är sannerligen inte lätt men är absolut inte omöjligt, utan snarare mycket möjligt."

Anta att du befinner dej i en situation i livet då saker och ting inte är som de borde vara. Arbetslöshet, sjukdom, depression, listan kan göras lång. Begreppet ”tretusen världar i ett livsögonblick” lär ut att i alla människors liv innefattas tio livstillstånd. Dessa är helvete, hunger, instinkt, vrede, lugn, hänförelse, lärdom, insikt, bodhisattva och buddhaskap. Samtliga livstillstånd, förutom buddhaskapet som bara innehåller positiva aspekter, innehåller både positiva och negativa aspekter. Detta innebär att när vi befinner oss i t.ex helvetets tillstånd, ett tillstånd med mycket lidande så innehåller även detta lidande både positiva och negativa aspekter. En positiv aspekt är att när vi har övervunnit ett problem så innehar vi stor kunskap, kunskap till att hjälpa vår medmänniskor. Vi når en större medkänsla och förståelse. Det kan ju naturligtvis vara svårt att inse detta när man befinner sig mitt i allt elände men faktum är att det finns en ljusning och denna kan nås med hjälp av buddhistisk praktik.

På ett mer intellektuellt plan kan vi förstå att om vi är glada och uppåt så blir vår omgivning det också. Om vi vaknar på morgonen till vackert fågelkvitter och solen som lyser in genom fönstret och smeker vårt ansikte så får vi ofta en ganska bra start på dagen. Våra möten med människor blir trevliga och vi kan t.om klara av en konflikt utan att det stör oss. Så härligt!                                                                                 

Om vi då tänker oss scenariot att vi vaknar en kall och mörk vinterdag så kan det bli annorlunda (men behöver naturligtvis inte bli så) men i detta scenario så antar vi att det blir så. Vi vaknar upp och det första vi uppmärksammar är att det är minusgrader rummet, det är så kallt så att det fryser på insidan på fönsterrutorna och dessutom så har vi försovit oss och allt i detta ögonblick känns jobbigt och lite eländigt. När vi möter människor denna dag så avspeglas vårt livstillstånd i dessa och dagen blir tung.                                                                                               

Dessa två tillfällen är antaganden men innehåller ändå en verklighet. Som vi mår inom oss själva, så upplever vi vår omgivning (och oss själva). Detta visste Shakyamuni Buddha. Han skänkte oss vägar att följa. Han talade om de fyra lidanden: födsel, åldrande, sjukdom och död. Vi kan inte fly från dessa men vi kan hantera de på rätt sätt genom t.ex medveten närvaro och genom att chanta.                                                                

Han lärde ut de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen för att ge oss en väg att vandra.                                                                     

Han gav oss Lotus Sutran (Myoho Renge Kyo) för att visa vägen till överlägsen perfekt upplysning. I kapitel 16 i Lotus Sutran säger Shakyamuni Buddha:                                                                                                                                                                                                               

"Jag är fadern av denna värld, räddar de som lider och är olyckliga."                                                                                                          

"Ständigt är jag medveten om vilka av de levande varelserna som praktiserar vägen och om vilka som inte gör det och som respons till deras behov för frälsning predikar jag olika doktriner för dem."

Detta innebär att Buddha hade medkänsla för oss och han skänkte oss olika doktriner för att möjliggöra för oss att nå buddhaskapet. Det Nichiren lärde ut var att genom att chanta (meditera) Nam-myoho-renge-kyo så kan vi omvandla gift till medicin, vi kan alltså vända en tillsynes svår situation till en situation bestående av glädje, hopp och förståelse.                                                                                                          

Detta är den svårare delen att förstå. Hur kan man, genom att endast uttala några stavelser, förändra sitt liv? Är detta möjligt?

Svaret är att det är fullt möjligt. Det visade Shakyamuni Buddha och Nichiren Daishonin och det visar mängder av människor dagligen med sin buddhistiska praktik.